Menu Sluiten

Kleine letters

 1. Op alle huurovereenkomsten is zowel paragraaf 70 ff. BGB als het algemeen verbintenisrecht van het BGB van toepassing.
 2. De overeenkomst komt tot stand door een boeking en een boekingsbevestiging per E-mail en contractspartijen zijn verzender hierna te noemen “Oker13” en ontvanger van de E-mail, hierna te noemen “Gast”.
 3. De reserveringsdata zijn voor beide contractspartijen bindend; aanvangsdatum is aankomstdatum en einddatum is vertrekdatum. Aantal nachten daartussen is het berekende aantal op de factuur. Het aantal gasten is het aantal personen dat in Oker13 kan verblijven. Het aantal slaapkamers in het aantal kamers met bedden waarover de gast kan beschikken.
 4. Aanbetaling 20% van totaal factuurbedrag dient betaald te zijn 7 dagen na reserveringsdatum. Restbetaling 80% van totaal factuurbedrag dient betaald te zijn 28 dagen voor incheckdatum. Indien gereserveerd wordt binnen 28 dagen voor incheckdatum dient het totaal factuurbedrag p.o. betaald te worden.
 5. Eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de Oker13 is niet mogelijk vanaf 28 dagen voor incheckdatum zonder aanbieding van een alternative verblijfsmogelijkheid in de Harz voor de gehuurde periode voor het aantal gereserveerde gasten of het retourneren van de reeds gedane betalingen door de Gast.
 6. Eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de Gast is niet mogelijk vanaf 28 dagen voor incheckdatum zonder betaling van schadevergoeding volgens punt 7, punt 8 en punt 9.
 7. Bij eenzijdige opzegging door de Gast na 28 dagen voor incheckdatum van de overeenkomst is Gast 50% van het totaal factuurbedrag verschuldigd aan Oker13.
 8. Bij eenzijdige opzegging door de Gast na 7 dagen voor incheckdatum van de overeenkomst en/of bij niet verschijnen is Gast 100% van het totaal factuurbedrag verschuldigd aan Oker13.
 9. Bij niet tijdige betalingen volgens dit blad behoud Oker13 zich het recht voor de gereserveerde ruimtes aan derden te verhuren en kan Gast zich niet beroepen op genoteerd punt 5 van dit blad.
 10. Indien de gast meer gasten, huisdieren en/of kamers wenst dan aangegeven in de boeking wordt dit tenminste 7 dagen voor aankomst door de gast aangeven. De bijbehorende kosten staan vermeldt op de pagina “Prijzen“.
 11. Indien de gast minder gasten, huisdieren en/of kamers wenst dan opgegeven in de boeking wordt dit tenminste 28 dagen voor aankomst door de gast aangeven. Alleen dan volgt een restitutie volgens de pagina “Prijzen“. Het aantal slaapkamers wordt evenredig minder. Bij opgave later dan 28 dagen voor aankomst is geen restitutie meer mogelijk.
 12. Bij schade aansprakelijkstelling is Gast vrij om te bewijzen dat geen schade is ontstaan of dat voor de verhuurder ontstane schade lager is dan wordt geëist.
 13. Speciale wensen jegens Oker13 zijn binnen 4 uur na inchecken te melden via telefoon: +31643535555 of mail: info@oker13.com.
 14. Het niet van toepassing zijn van de bepalingen van de algemene voorwaardenl aat de werking van de overige bepalingen onverlet.
 15. Correctie van fouten ,in het bijzonder schrijffouten en rekenfouten in schriftelijke aanbiedingen, bevestigingen, posters of brochures van Oker13 is voorbehouden.
 16. Afwijkingen en nevenafspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd.
 17. Locatie van de bevoegde rechterlijke instantie is Clausthal-Zellerfeld in Duitsland.

  De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting ingericht op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn verplicht om aan een procedure voor de beslechting van geschillen deel te nemen. Ons emailadres vindt u onderaan deze pagina. Een lijst met erkende conflictbeslechtingsinstanties vindt u via  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show